Bilim İnsanları Bazı Uzak Gezegenlerin Atmosferlerinde Niçin Kum Bulutları Bulunduğunu Buluyor

Bulutlar Dünya’da sudan oluşurken, öteki uzak gezegenlerdeki bileşimleri oldukça farklıdır. Bilim adamları, bu gezegenlerin bazılarının silikatlardan oluşan kum bulutlarına haiz bulunduğunu, sadece bunların oluştuğu koşulları çözemediklerini belirtmişlerdir. Şimdi, yeni bir emek verme, kum bulutu gelişimine elverişli ortak özelliği ortaya çıkardı. Western Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafınca yönetilen emek verme, NASA’nın emekli Spitzer Uzay Teleskobu tarafınca meydana getirilen kahverengi cücelerin gözlemlerini kullandı. Kahverengi cüceler, bir gezegenden daha büyük fakat bir yıldızdan daha ufak gök cisimleridir. “Kahverengi cücelerin atmosferlerini ve silikat bulutlarının oluşabileceği gezegenleri idrak etmek, bununla birlikte, daha yakın bir gezegenin atmosferinde ne göreceğimizi anlamamıza da destek olabilir. Londra, Ontario’daki Western Üniversitesi’nde ötegezegen emekleri profesörü ve çalışmanın ortak yazarı Stanimir Metchev, “Her tür bulutun oluşumu, ana bileşenin oluşması için ısıtılmış olduğu yerde aynıdır” dedi. buharlar. Su, tuz, kükürt yada amonyaktan herhangi bir şey olabilen bileşen, tutulup soğutulduğunda, bulutlar oluşur. Silis bulutlarının oluşumunda aynı ilke söz mevzusudur, sadece kayanın buharlaşması için yüksek bir ısı gerektiğinden, mesela bulutlar yalnız kahverengi cüceler şeklinde sıcak gök cisimlerinde bulunur. Araştırmacılar, birçoğunun Jüpiter şeklinde gazın baskın olduğu gezegenlerinkine benzer atmosferlere haiz olduğundan, çalışmalarında kahverengi cüceleri kullandılar. Spitzer teleskobu, bazı kahverengi cücelerin atmosferinde aslına bakarsanız silika bulutlarının izlerini tespit etmişti. Sadece kanıtlar yeterince somut değildi. Yeni çalışmada, araştırmacılar 100’den fazla tespitten yararlandı ve bu tarz şeyleri kahverengi cücenin sıcaklığına nazaran gruplandırdı. Bu onların kati bir özelliği ve silika bulutlarının oluştuğu ısı aralığını ortaya çıkarmalarına destek oldu. “Silikat bulutlarının bazı belirtilerinin olduğu bu kahverengi cüceleri bulmak için Spitzer verilerini araştırmak zorunda kaldık ve hakkaten ne istediğimizi bilmiyorduk. bulur,” dedi baş yazar Genaro Suarez.

Teknoloji Haberleri